Välkommen till NyAh Ekonomi Ab

En personlig redovisningsbyrå med hög servicenivå

Vi hjälper dig med det mesta kring ditt företags ekonomi – allt från löpande bokföring, löneberäkning och bokslut till konsultation, företagsutveckling och skatterådgivning. Vi strävar till ett samarbete som bygger på ömsesidigt förtroende och lyhördhet.

Vårt kontor finns i Kvevlax, men tack vare våra digitala verktyg är vi helt platsoberoende.

Våra tjänster

Bokföring och bokslut


Med hjälp av våra moderna bokföringssystem går den löpande bokföringen lätt och smidigt. Tillsammans bygger vi upp rutiner och rapportering utifrån dina behov.

Skattedeklaration


Vi tar hand om företagets olika skattedeklarationer så att de sköts på ett korrekt sätt. Vid behov hjälper vi också gärna till med företagarens privata deklaration.

Löneberäkning


Med hjälp av våra moderna system sköts lönerna lätt och effektivt. Vi tar hand om den löpande lönehanteringen och ser till att skatter, deklarationer och anmälningar sköts smidigt och tryggt.

Konsultation och analys


Under ett företags livscykel hinner man stöta på många frågor och förändringar. Vi är med dig hela vägen från grundande av bolag och uppbyggnad, till eventuell försäljning, generationsväxling eller likvidation. Vi hjälper dig att tolka och analysera ditt företags siffror under resans gång.

Hör av dig redan idag så skräddarsyr vi tillsammans en lösning som passar just dina behov.​

Kontakta oss

Simon Nygård
Företagare, EBR

simon.nygard@nyah.fi
+358 40 713 3711

Sarah Ahlbäck
Företagare, EBR

sarah.ahlback@nyah.fi
+358 50 324 0415

Ann-Christine Pöyhönen
Bokförare

ann-christine.poyhonen@nyah.fi
+358 50 340 2925

Anna-Maria Westman
Löneansvarig

anna-maria.westman@nyah.fi
+358 50 340 2662

Niko Åkerfelt
Bokförare

niko.akerfelt@nyah.fi
+358 50 400 7431

Maria Mann
Bokförare

maria.mann@nyah.fi
+358 50 336 1296

NyAh Ekonomi Ab
Kvevlaxvägen 1
66530 Kvevlax

info@nyah.fi

Kontakta oss

Simon Nygård
Företagare, EBR

simon.nygard@nyah.fi
+358 40 713 3711

Sarah Ahlbäck
Företagare, EBR

sarah.ahlback@nyah.fi
+358 50 324 0415

Ann-Christine Pöyhönen
Bokförare

ann-christine.poyhonen@nyah.fi
+358 50 340 2925

Anna-Maria Westman
Löneansvarig

anna-maria.westman@nyah.fi
+358 50 340 2662

Niko Åkerfelt
Bokförare

niko.akerfelt@nyah.fi
+358 50 400 7431

Maria Mann
Bokförare

maria.mann@nyah.fi
+358 50 336 1296

NyAh Ekonomi Ab
Kvevlaxvägen 1
66530 Kvevlax

info@nyah.fi